Nieuws

Waarom lid van het COV?

“Waarom zou ik bij de vakbond gaan? Ik zie daar het nut niet van in. Wat doet het COV voor ons?” We horen het vaak. We proberen hier daarvoor een motivatieverklaring te geven. Als lid ben je solidair met al je collega’s uit het basisonderwijs. Het COV bundelt de krachten en haalt via collectieve belangenverdediging en cao-onderhandelingen in heel wat inspraakstructuren resultaten. Het COV onderhandelt mee op veel niveaus: in de school (ABC, LOC, OCSG, …), bij de onderwijskoepels (Katholiek Onderwijs Vlaanderen en OVSG), bij de Vlaamse en federale regering, in andere overlegorganen zoals de Vlor.

We zijn #trots dat we de laatste jaren dit bereikten: een verhoging van het vakantiegeld, invoering van borstvoedingspauze, invoering langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen, waarborgregeling M-decreet, zorgkrediet, hernieuwing van VVP en AVP na afschaffing loopbaanonderbreking, …

Wij zijn een partner voor, na en tijdens je job in de school. Je kan bij het COV terecht met alle vragen die te maken hebben met je eigen tewerkstelling binnen onderwijs. Een sterk team van vrijgestelden, juristen en technisch ondersteuners staan klaar om je met raad en daad bij te staan. Ook bij het begin van je carrière staan we aan de zijde van onze leden. Welke documenten heb ik nodig bij een eerste aanstelling, op het einde van mijn aanstelling? Is mijn contract correct opgesteld? Is mijn salaris juist berekend? Wat doe ik als ik - tussen twee aanstellingen in - werkloos ben? Wanneer en hoe haal ik mijn TADD? Wanneer kan ik vastbenoemd worden? Ik heb een arbeidsongeval gehad, wat nu? Ik ben zwanger, hoe zit het met zwangerschapsverlof ? Ik oefen mijn job uit als directeur in TAO. Wanneer kan ik vastbenoemd worden? Op het einde van je loopbaan kan men ook op onze ondersteuning rekenen. Kan ik verminderd werken op het einde van mijn loopbaan? Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel bedraagt mijn pensioen? Je wil advies over je loopbaan, je rechten kennen en bijdragen aan werkbaar werk en kwaliteitsvol onderwijs? Dan ben je bij het COV aan het juiste adres.