Nieuws

Geen master zonder bachelor

Minister Weyts wil een masteropleiding inrichten specifiek voor het basisonderwijs. Volgens de minister kunnen masters wetenschappelijke expertise binnenbrengen in jouw school en zo de klaspraktijk, het schoolbeleid en de schoolontwikkeling versterken. Het COV staat open voor zo’n master. We vinden het niet meer dan normaal dat de vakbonden betrokken worden bij het uitdenken van de modaliteiten.
 
En toch … lijkt het erop dat de overheid die master niet op het sociaal overleg wil brengen. De beslissing om de masteropleiding in te richten vanaf 2025-26 is al genomen. Maar er is niets geregeld of beslist over de arbeidsvoorwaarden van de binnenkort afgestudeerde master basisonderwijs. Op welke verloning zal die kunnen rekenen? Heeft de overheid hiervoor voldoende budget voorzien? Op welke wijze gebeurt de verdeling van het personeelskader? Ook schoolteams moeten kunnen nadenken over de samenwerking. We zitten met heel veel vragen.
 
En toch … blijft het onduidelijk wie in de nieuwe master basisonderwijs zal kunnen starten. Er wordt niet gesproken over een verplichte vooropleiding. Die beslissing wordt aan universiteiten en hogescholen overgelaten. Voor het COV is een diploma van de lerarenopleiding kleuter- of lager onderwijs een must voor al wie toegang wil tot de master basisonderwijs. De masteropleiding moet verder bouwen op de (praktijk)kennis en vaardigheden die verworven zijn in de educatieve bachelor en die onontbeerlijk zijn voor iedereen die wil lesgeven in het basisonderwijs. 
 
En dus … is het voor ons zeer duidelijk. Het COV verzet zich tegen een master basisonderwijs die ook toegankelijk is voor wie geen bachelordiploma (kleuter)onderwijzer heeft. Als onderwijsvakbond waken we niet alleen over de werkomstandigheden van alle personeelsleden in onderwijs maar ook over de kwaliteit van het basisonderwijs. Daarom willen we betrokken worden bij het bepalen van wie toegang heeft tot de masteropleiding basisonderwijs, de inhoud van de opleiding en de arbeidsvoorwaarden van de master basisonderwijs in jouw team.
 

Marianne Coopman (zwartopwit in Basis-2)

Commissie van wijzen: tijd nemen om nota grondig te bestuderen

Minister Weyts stelde begin dit jaar een Commissie van Wijzen aan die in alle luwte een modern school- en personeelsbeleid mocht uittekenen voor het onderwijs. Het rapport van deze commissie is nu bekend. Het is een omvangrijk geheel van 70 maatregelen om het onderwijsberoep te waarderen en te versterken. Het doel is om input te geven voor het politiek en maatschappelijk debat over onderwijs.

Het COV is een belangrijke partner in dat debat. Het is nu aan ons om dit plan uitgebreid te bestuderen, af te toetsen aan onze standpunten en met jullie, onze leden, te bespreken. We berichten hierover na de kerstvakantie.

Wij willen een krachtige werkomgeving die hand in hand gaat met zekerheden en rechten. We zullen de risico’s, uitdagingen en kansen van de voorgestelde maatregelen samen met jullie benoemen en de gevolgen voor het personeel in kaart brengen. Uiteraard is het COV – zoals altijd – bereid om mee na te denken over een langetermijnvisie met maatregelen die de professionaliteit van de leraar zullen beschermen en versterken en de werkbaarheid voor alle personeelsleden in het onderwijs doen toenemen. Laat het duidelijk zijn: jullie belangen en rechten zijn daarbij onze leidraad, altijd. 

 

Het rapport van de Commissie van Wijzen kan je hier raadplegen.

ISB administratieve medewerkers gaat door

Ondanks de aangekondigde staking van dinsdag 12 december 2023 gaat de geplande ISB voor administratieve medewerkers gewoon door.

 

Geen goednieuwsshow! Wie gelooft Weyts nog?

Een greep uit de nieuwsberichten op de website van minister van onderwijs Ben Weyts: “Meer startende studenten in lerarenopleidingen” – “Extra middelen voor scholen die infrastructuur delen” – “Recordaantal Vlamingen maakt overstap van privé naar onderwijs”.

Maar waar lezen we dit: “Verlof voor verminderde prestaties komt niet in aanmerking voor het pensioen” – “Zij-instromers gestart vóór 1 september 2020 krijgen niet meer anciënniteit”. Juist, deze informatie staat niet in de persberichten wel in een omzendbrief die plots werd gepubliceerd of tussen de regels in een besluit van de Vlaamse Regering.

Bron : www.cov.be