WIE IS WIE ?
Freddy Vaes 
1ste kringvoorzitter,
Freddy Vaes
 
laurent bijnens
2de kringvoorzitter

Laurent Bijnens
 
Ludo SouvereynsKringsecretaris,
Ludo Souvereyns
 
Paul GeerdensKringpenningmeester,
Paul Geerdens
 
Freddy Vaes
Kring-VA,
Freddy Vaes
 

Kring-VA,
Fabienne Ramakers
 
Kringafgevaardigde PC,
Vital Nijst
Laurent Bijnens
Kringafgevaardigde directeurs,
Raf Claes
Kringafgevaardigde SCAP,
Anja Schrijvers
Kringafgevaardigde SCKO,
Christel Moors
Kringafgevaardigde SCP,
Jos Aerts
Jeannette Stegen
Coöptatie,
Rik Schiepers
Lou WIllems

Frank Vrancken

Christel Moors, bestuurslid van kring Genk-Lanaken en actief lid van het sectorcomit√© kleuter werd samen met haar kinderen Wouter en Nele in een diepe rouw gedompeld. Zij verloor haar nog maar 57-jarige echtgenoot Frank Vrancken op 18 december 2018.