Historiek

Het COV is de onderwijscentrale van het ACV die het opneemt voor het personeel in het vrij en officieel gesubsidieerd basisonderwijs.  Vanaf zijn ontstaan in 1893 zet het COV zich vanuit de christelijke inspiratie in voor de syndicale en de pedagogische belangenbehartiging van zijn leden. Omdat vorming daarin een belangrijk element is, ontstond in de schoot van het COV het vormingsinstituut EDUCO vzw.

Historisch is het COV gegroeid uit de kantonnale kringen die haar oorsprong vonden in het midden van de 19de eeuw.

Onderstaand overzicht van de voornaamste verantwoordelijken van het provinciaal verbond Limburg steunt vnl. op de  "Historiek  C.O.V. -  Limburg" die in 1989 onder eindredactie van Louis Sleurs tot stand is gekomen. Voor het opzoekingswerk werd hij bijgestaan door Jan Smeets en Maurice Spreeuwers.

Voor de officiële erkenning

Schouls

15.11.1893 - 1895:  Schouls Jozef - Onderwijzer te Romershoven, kant. inspecteur vanaf 1903

 

1897 - 1907: Lievesoons Theo - schoolhoofd te Bocholt , ondervoorzitter Middencomité te Brussel    1/8/1898

Provinciaal secretaris

 

1893- 1897: Borgerhoff Lode - onderwijzer te Hoeselt

 

1898- 1907: Engelen Willem -  onderwijzer te Bocholt

Provinciaal Schatbewaarder

 

1898: Van Overstraeten A. -  Sint - Truiden

Vanaf de officiële erkenning in 1907

Provinciale voorzitters

 

1907 - 1909: E.H. Delvoie - Bestuurder der Maatschappelijke Werken  Limburg

 

1909 - 1914: De heer Melchior, gepensioneerde hoofdinspecteur.

Van Winkel

1919 - 1933: De heer Van Winkel, hoofdonderwijzer  te Hex, kringvoorzitter van Borgloon, lid van het voorlopig bestuur 1907, nationaal schrijver van nov. 1919 tot dec. 1927

1933 - 1936: De heer Theofiel Verbois, kringvoorzitter Lanaken

 

1937 - 1960: De heer Piet Bouvroux, kringvoorzitter Hasselt

 

1960 - 1968: De heer Norbert Vreven, onderwijzer te Hasselt, kringvoorzitter Hasselt, nationaal voorzitter 1968 - 1975.

 

1969 - 1972: De heer Jaak Venken, schoolhoofd Dilsen .  kringvoorzitter Maaseik

1972 - 1974: De heer Jef Purnal, schoolhoofd Genk (Zwartberg), kringvoorzitter Genk.

1975 - 1989: De heer Gerard Boelen, schoolhoofd Bilzen, kringvoorzitter Bilzen.

1/1-29/3/1990: De heer Theo Kelchtermans, directeur BO Genk, ondervoorzitter COV

1990 - 1994: De heer Georges Hermans, onderwijzer Halen, directeur Geetbets,  kringvoorzitter Herk-de-Stad.

1995 - maart 1999: Mevrouw  Fina Ramaekers, kleuteronderwijzeres Wellen - Kringvoorzitter Hasselt, ondervoorzitter COV

 

1 april 1999 - 28 februari 2011:
De heer Ludo Smeets, directeur Helchteren, kringvoorzitter Peer.

19 mei 2011:  André Vandebroek

Provinciale secretarissen

 

1909 - 1933: De heer Theofiel Verbois, kringvoorzitter Lanaken

 

1933 - 1939: De heer Van Mierlo H., schoolhoofd Peer, kringvoorzitter Peer.

 

1939 - 1944: De heer Cuppens J., schoolhoofd Boekt-Zolder, kringvoorzitter Beringen.

1944 - 1960: De heer Norbert Vreven, onderwijzer te Hasselt, kringvoorzitter Hasselt, nationaal voorzitter 1968 - 1975.

 

1960 - 1964: De heer Cools Paul,  kringvoorzitter Herk-de-Stad

1964 - 1967: De heer Gerard Boelen, schoolhoofd Bilzen, kringvoorzitter Bilzen.

1968 - 1972: E. Frater  Maurice Custers, redacteur Pedagogische Periodiek.

1972 - 1992: De heer Louis Sleurs, onderwijzer Overpelt

 

1992 - 2004  : De heer Mathieu Coenen, onderwijzer BO Maaseik

  2005-             : De heer Nico Pillards, onderwijzer  BO Hasselt

Provinciale penningmeesters

 

1909 - 1933: De heer Theofiel Verbois, kringvoorzitter Lanaken

 

1933 - 1953: De heer Van Mierlo H., schoolhoofd Peer, kringvoorzitter Peer.

 

1953 - 1963: De heer Ernest Paredis - Schoolhoofd Helchteren. Kringvoorzitter Peer

1963 - 1986: De heer Marcel Mariën, onderwijzer Hasselt, kringvoorzitter Hasselt.

1986 - 1989: De heer Theo Kelchtermans, directeur BO Genk, ondervoorzitter COV, kabinetsmedewerker Min. Coens, coördinator EDUCOvzw Hasselt

1990 - 2004        : De heer Mathieu Coenen, onderwijzer BO Maaseik

  2005- 2012       : De heer François Veeckmans, onderwijzer Beringen
  2011 - 2013      : Mevouw Cindy Timmers    
2014 - 2017     : De heer Kelchtermans Theo
PaulGeerdens 2017                 : De heer Paul Geerdens

Gouwproosten

 

1907 - 1919: Z.E.H. Delvoie

 

1919 - 1933: Z.E.H. Mgr. Broekx

 

1933 - 1943: Z.E.H. Kan. Jules Ghijsen

1943 - 1957: Z.E.H. Kan. Gerard Nulens

 

1957 - 1966: Z.E.H. Kan. Jos Thielen

1966 - 1981: Z.E.H. Kan. Jozef Beankens

1981 - 1989: Z.E.H. Mathieu Gijbels

1989 - 1996: Z.E.H. Berti Cilissen

1995 -          : Z.E.H. Renckens Rik

   

Voorzitters van de Syndicale Commissie

 

1969 - 1972: De heer Theo Kelchtermans, secretaris van de syndicale werkgroep

 

1972 - 1976: De heer Theo Kelchtermans, kabinetsmedewerker Min. Coens, directeur BO Genk, ondervoorztter COV, coördinator EDUCOvzw Hasselt

  1976 - 1984:  De heer Louis Sleurs, onderwijzer Overpelt

1984 - 1988: De heer Edgard Jacobs , onderwijzer Genk,  directeur Wellen

1989            : De heer Coenen Mathieu, onderwijzer BO Maaseik

1990 -1992 : De heer Johan Ramaekers, onderwijzer Rotem
1992 - 1994: De heer Johan Gonissen, onderwijzer Zutendaal en Leut
 

1995 - 2000: De heer Beckers Trudo, onderwijzer Overpelt

2000 - 2003 :  De heer Johny Verduyckt , onderwijzer Neerpelt

  2003 -  2009    : De heer Luyten Martin
2010-  2015           : De heer Billen Bart
2016-    :De heer Freddy Vaes 
   

Voorzitters van de Pedagogische Commissie

In 1948 lanceert de toenmalige gouwvoorzitter Piet Bouveroux de oprichting van een pedagogische raad met als doel de pedagogische werking in de gouw te coördineren.

 

1951 - 1958: H. Calsius, kantonnaal hoofdinspecteur, diocesaan inspecteur

1958 - 1972: E. Frater  Maurice Custers, redacteur Pedagogische Periodiek.

1972 - 1984: De heer Mathieu Miermans, directeur oefenschool Maasmechelen, diocesaan inspecteur.

1984 - 1985: Etienne Smets,  onderwijzer Hasselt, kringvoorzitter Hasselt.

1985 - 1994: De heer Jos Kerkhofs, pedagogisch adviseur, diocesaan hoofdinspecteur-coördinator.

1995- 2002 : Mevr. Josée Libens, onderwijzeres te Dilsen-Stokkem, lid van de pedagogische begeleiding

  2005 - 2009    Ludo Vandewal, directeur BO Sint Gerardus Diepebeek
2009 - 2015      Rohnny Michiels, directeur Lagere School Herk-de-Stad
rita gijsen 2015 - ...     Rita Gijsen, directeur De Kleurdoos Zonhoven