Welkom op de website van het provinciaal verbond Limburg van het COV

Jaarlijkse trefdag andermaal succes

De jaarlijkse trefdag tijdens de tweede donderdag van de paasvakantie was andermaal een groot succes. De Pedagogische Commissie, onder leiding van Rita Gijsen, bood meer toelichting en inspiratie over “Samen meer leer-kracht” in de klas- en schoolpraktijk. De trefdag versterkte het wij-gevoel en onze kracht als COV-gemeenschap. Hij vergroot het solidariteitsgevoelen en vormt een dam tegen het individualisme en opportunisme in onze huidige egocentrische samenleving.

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Vakbondspremie

Het versturen van de formulieren voor aanvraag van de vakbondspremie is een verantwoordelijkheid van AGODI. Door een computerprobleem werd het versturen van de formulieren een beetje in de war gestuurd. Personeelsleden die tussen de 1ste en de 10de van een maand jarig waren, kregen hun formulier in eerste instantie niet opgestuurd. Dat werd nadien recht gezet. Ondertussen zou iedereen zijn formulier moeten ontvangen hebben. Het inzamelen van die formulieren is ondertussen door de vakbondsafgevaardigden al begonnen. Personeelsleden die in een school werkzaam zijn waar momenteel geen vakbondsafgevaardigde is, kunnen het bezorgen aan de verantwoordelijk van hun kring of provincie. Hun gegevens vond je terug in het vorige nummer van Basis maar willen we hier nog eens afdrukken.

Lees meer...

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Provinciaal congres in Hengelhoef

Dit jaar is een congresjaar met het Grote Vlaamse congres dat in november in Houffalize zal plaatsvinden. Als voorbereiding daarop zal elke Vlaamse provincie haar provinciaal congres organiseren om daar te polsen naar de mening van de militanten omtrent de gevormde krachtlijnen waar onze vakbond de komende jaren wil aan werken. De militanten uit Limburg zullen daarvoor op donderdag 20 september uitgenodigd worden. Het provinciaal congres zal doorgaan in de Abdijhoeve op het domein Kelchterhoef.

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Duurzaam onderwijs

De pedagogische commissie organiseerde op 27 maart een lezing door Professor Kris Van den Branden met als thema: “Duurzaam onderwijs voor de 21ste eeuw”. Hij schetste een aantal sleutelcompetenties die kinderen en jongeren moeten verwerven om effectief te kunnen deelnemen aan de samenleving van morgen. Hij benadrukte eveneens dat het de leraar is die het verschil maakt in ons onderwijs. En dat leereffect wordt nog zovele malen groter als hij zijn expertise wil delen met het TEAM. Together Everyone Achieves More. Of zoals men het in de sportwereld scandeert: “ONE TEAM!”

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Tweede vormingsdag VA's

IMG 8046De tweede vormingsdag voor militanten ligt achter ons. Het onderwerp ‘personeelsformatie’ waarbij de aanwezigen de kans kregen om aan de hand van de dienstbrief van hun eigen school na te denken over de mogelijke personeelsformaties, werd zeer gesmaakt.

Lees meer...

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Werkloos? Wat nu?

Plots zonder werk? Tijdelijk werkloos? Of net afgestudeerd en nog geen job gevonden? Dan heb je wellicht recht op werkloosheidsvergoedingen.
Als je na je studies niet meteen aan het werk kan, heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een inschakelingsuitkering. Niet iedereen vindt immers direct een job na zijn school- of studiecarrière. Als je geen job hebt na je school/studies heb je toch recht op een inkomen. Na het doorlopen van een beroepsinschakelingstijd en twee positieve evaluaties van je zoekgedrag naar werk heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een inschakelingsuitkering.

Lees meer...

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Tips voor beginnende leerkrachten

Als je een aanstelling krijgt in het basisonderwijs moeten er heel wat administratieve zaken worden afgehandeld. Dit zowel tegenover het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) als tegenover jou als personeelslid van de school. Het is enkel op basis van bepaalde documenten dat je salaris kunt ontvangen, je dienstanciënniteit kunt opvolgen en dat je werkloosheidsuitkeringen kunt ontvangen.

Lees meer...

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Grote aanwezigheid op infovoormiddag

Traditiegetrouw werd er eind augustus in de Muze in Zolder een infovoormiddag georganiseerd waarop voorzitter André Vandebroek opende met een samenvatting en duiding van de actuele thema’s waarover de vakbond zich momenteel en tijdens het komende schooljaar wil ontfermen.

Lees meer...

0
0
0
s2smodern
powered by social2s
bezoekers: 
3.png6.png7.png3.png8.png
vandaag: 69
deze maand: 2413
2018-06-22
      SiteLock

COV organiseert!

Vorming voor COV leden

Geen komend evenement!

Vorming voor COV militanten

Geen komend evenement!

COV Facebook